adresni brojač


adresni brojač
address counter
* * *
• address counter

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.